با سلام.خدمت دوستان کرجی و ایرانی

خدمات مای ساختمان را با طناب و بدون داربست انجامممیدهیم.

ان هم درکرج.

خدمات ما چیست؟

پیچ و رولپلاک نما در کرجپیچ و رولپلاک سنگ نما در کرج میباشد.
نماشویی هم جز این کار ما میشود.

نقاشی نما از دیگر خدما ماست.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s